GMT+8 2020-10-24 06:07:50
|
THƯỜNG
Gửi tiền ít hơn
250 Triệu VND
|
ĐỒNG
Gửi tiền tối thiểu
250 Triệu VND
|
BẠC
Gửi tiền tối thiểu
2 Tỷ VND
|
VÀNG
Gửi tiền tối thiểu
5 Tỷ VND
|
BẠCH KIM
Gửi tiền tối thiểu
20 Tỷ VND
Trạng thái hiện tại :
-
Tổng Tiền gửi hiện tại :
-
Số tiền cần thiết để nâng bậc tiếp theo :
-
THƯỜNG ĐỒNG BẠC VÀNG BẠCH KIM
lên đến
150,000 VND
lên đến
500,000 VND
lên đến
2,000,000 VND
lên đến
3,500,000 VND
lên đến
10,000,000 VND
0.60% 0.65% 0.70% 0.80% 1.00%
0.30% 0.30% 0.35% 0.40% 1.00%
0.30% 0.30% 0.35% 0.40% 1.00%
Khuyến mãi hấp
dẫn dành riêng
cho thành viên mới
500,000 VND 2,000,000 VND 3,500,000 VND 10,000,000 VND
2 LẦN 2 LẦN 2 LẦN
2 LẦN

2 LẦN
600,000,000 VND 600,000,000 VND 600,000,000 VND
600,000,000 VND

600,000,000 VND
VIETNAM BANKS VIETNAM BANKS VIETNAM BANKS
MY, CBD, SG, VN, CN BANKS, CRYPTO OR CASH

MY, CBD, SG, VN, CN BANKS, CRYPTO OR CASH

XEM THÊM THÔNG TIN

  • Chương trình này dành cho tất cả thành viên ECLBET.
  • Thành viên có thể nhận được những quyền lợi của bậc thành viên khi số tiền gửi tích lũy đạt đủ yêu cầu , thành viên VIP sẽ được tự động cập nhật vĩnh viễn sau một tháng
    Ví dụ: Nếu số tiền gửi tích lũy 20 Tỷ VND vào tháng Năm , bạn sẽ trở thành hội viên Bạch Kim vĩnh viễn bắt đầu từ tháng Sáu.
  • Thành viên sẽ nhận tiền thưởng nâng cấp một khi bậc thành viên của họ được nâng cấp.
  • Phần trăm tiền hoàn trả sẽ được nâng cấp trong tháng dựa theo bảng bậc thành viên ở trên.
  • Thành viên có thể tận hưởng một tháng tiền thưởng sinh nhật, số tiền sẽ dựa theo cấp bậc thành viên hiện tại. Để nhận được chương trình này bạn có thể sẽ phải thông qua live chat và cung cấp Chứng Minh Thư Nhân Dân/Bằng Lái Xe để chứng thực.
  • Cấp bậc VIP của thành viên sẽ tồn tại vĩnh viễn.
  • ECLBET có quyền hủy quyền lợi thành viên VIP bất cứ lúc nào mà không cần thông báo nếu thành viên vi phạm Điều Kiện và Điều Khoản Chung.
  • Điều Kiện và Điều Khoản Chung áp dụng.